четверг, 18 февраля 2016 г.

Головна сторінка

Було б добре,якби ці знання вимагала сама держава і якби осіб, які обіймають найвищі державні посади , привчали займатися математикою і в потрібних випадках до неї звертатися (ПЛАТОН).

План самоосвіти вчителя математики

“Особово-орієнтований підхід в навчанні математиці” Цілі:  розвиток індивідуальності учнів;  виявлення і розвиток здібностей кожного учня;  формування позитивної мотивації навчання у школярів;  викорінювання неуспішних;  підвищення свого методичного рівня;  отримання міцних і глибоких знань учнями; Завдання:  Продовжити роботу над підвищенням науково-теоретичного рівня в області теорії і методики викладання математики;  Розробити методичні рекомендації, дидактичні матеріали у рамках інновації, що реалізовується;  Вивчити психологічні і вікові особливості школярів. Основні напрями самоосвіти:  Професійне (предмет викладання) і методичне (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання, інформаційно-комп’ютерні технології)  Психолого-педагогічне (орієнтоване на учнів і батьків)  Охорона здоров’я  Психологічне (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості та ін.)  Правове  Естетичне(гуманітарне) Джерела самоосвіти : спеціалізована література (методична, науково-популярна, публіцистична, художня), Інтернет; медіа-інформація на різних носіях, семінари, конференції, лекторії, заходи по обміну досвідом, курси підвищення кваліфікації Форми самоосвіти : Індивідуальна – через індивідуальний план, групова – через участь в діяльності шкільного і міського методичних об’єднань учителів математики, а також через участь в житті школи. Очікуваний результат самоосвіти :  підвищення якості викладання предмета  розробка сценаріїв позакласних заходів із застосуванням ІКТ;  розробка і апробація дидактичних матеріалів, тестів, наглядностей, створення електронних комплектів педагогічних розробок;  вироблення методичних рекомендацій по застосуванню нової інформаційної технології на уроках математики;  розробка і проведення відкритих уроків;  узагальнення досвіду по досліджуваній темі;  доповіді, виступи на засіданнях МО Заплановані результати самореалізації:  Розробка комплекту електронних уроків по математиці  Розробка пакету матеріалу в електронному вигляді, у тому числі:  комплекту дидактики по предмету (самостійні, практичні і контрольні роботи);  комплекту роздавального матеріалу по предмету (картки, завдання і питання по предмету);  збірки предметних кросвордів  пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учня  пакету адміністративної документації методичного предметного об’єднання  бази цих методик навчання  пакет сценаріїв уроків із застосуванням інформаційних технологій  пакет бланків і зразків документів для педагогічної діяльності (різні грамоти, анкети, плани і так далі)  комплекту тематичного класного годинника, батьківських зборів або позакласних предметних заходів (пізнавальні ігри, конкурси) Для реалізації особово-орієнтованого уроку вимагається враховувати підходи:  виклад учбового матеріалу має бути спрямований на інтеграцію його змісту, встановлення міжпредметних зв’язків, збагачення особистого досвіду кожного учня;  учбовий матеріал повинен давати можливість вибору при виконанні завдань і рішенні завдань;  стимулювання самостійного вибору і використання значимих способів освоєння учбового матеріалу. Організація уроків включає такі моменти як:  облік особових особливостей учнів;  застосування прийомів для актуалізації і збагачення суб’єктного досвіду дитини;  використання різноманітних форм спілкування;  створення довіри і толерантності в учбових взаємодіях;  стимулювання учнів до вибору учбових завдань, форм і способів їх виконання;  використання учнями таких мовних зворотів, як: “я вважаю, що”., “мені здається, що”., “на мою думку”, “я думаю, що”. і т. д.

Виховні заходи

З досвіду роботи

З досвіду роботи

Нормативне забезпечення

Колеги. БЛОГИ КОЛЕГ • Блог Наумушкіної Віти Володимирівни • Блог Вільховецької Віталії Григорівни • Блог Столяр Юлії Олександрівни • Блог Молдован Наталії Вікторівни • Блог вчителя початкових класів Найди Наталії Вячеславівни • Блог директора Софіївської ЗШ І-ІІ ступенів Чабан Наталі Володимирівни • Блог Наумушкіної Віти Володимирівни • Блог заступника директора Софіївської ЗШ І-ІІ ст. Малуш Тетяни Леонідівни * Блог вчителя початкових класів Сичової Галини Миколаївни galinasychova.blogspot.com/ * Блог учителя математики та фізики Софіївської ЗОШ І-ІІ ступенів Федоренко Тамари Миколаївни http://nfvfhf47.blogspot.com

Математика цікава тоді ,коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати (Д.Пойа)